ALU fasade


ALU fasade

Fasadni profili koriste se kao nosiva konstrukcija u ostakljenju fasada na objektima

Sistemi aluminijskih fasadnih profila se razlikuju međusobno po tri načina rješenja spajanja ispune i profila. Radi o kontinuiranim (poligonalnim), polustrukturalnim i strukturalnim sistemima profila i pribora. Ovi profili, osim u ostakljivanju fasada, iz estetskih se razloga mogu upotrijebiti i za uređenjenje interijera i eksterijera. FEAL u svom proizvodnom programu ima širok izbor profila za kontinuirane fasadne profile dajući time svojim kupcima mogućnost izbora optimalnog rješenja za svoje konstrukcije.


Ulazna sirovina za proizvodnju profila je u potpunosti primarni aluminij AlMgSi0,5 , što omogućava postizanje maksimalne kvalitete u pogledu površinske zaštite profila i ukupne funkcionalnosti sustava uopće.

Nazivne širine od 50 i 60 mm za okomite i horizontalne profile daju mogućnost maksimalne slobode pri projektiranju, što je i cilj moderne arhitekture.Tipovi fasade
Najjednostavniji tip fasade je kontinuirana (klasična) fasada. Nešto složeniji sistem fasade je polustrukturalna fasada koju sačinjavaju aluminijski ramovi sa staklom, a osnovni cilj je približavanje boje stakla boji ramova čime se postiže kompaktnost tj. aluminijski ramovi se teže uočavaju, a staklo je dominantno.

Strukturalna fasada je, za razliku od polustrukturalne i kontinuirane fasade, sistem fasade bez vidljivih aluminijskih nosivih profila, a izvodi se tehnikom lijepljenja stakla na aluminijske profile. Tako izvedene staklene fasade odlikuju se modernim i atraktivnim izgledom.


Zajedničke karakteristike:

- primarni aluminij, legure AlMgSi 0,5

- površinska zaštita je eloksiranje ili plastificiranje

- poliamidni štapići 14 mm, 22 mm, 34 mm

- brtve EPDM kvalitete peroksidne vulkanizacije